W dniu 11.08.2022r. odbyło się XXXX posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD
w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski.
W posiedzeniu udział wzięła nowo wybrana Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej  
Pani Zofia Olejniczak oraz członkowie Okręgowego Zarządu.

Głównymi zagadnieniami posiedzenia było

Podsumowanie dotychczasowych działań Okręgowego Zarządu w zakresie konkursu ARiMR i PZD zatytułowanego: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Omówienie realizacji planu kontroli rodzinnych ogrodów działkowych okręgu Koszalin – 2022r.

Sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania ROD i Okręgowego Zarządu.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.