Rodzinne Ogrody Działkowe nadal mogą ubiegać się o wsparcie inwestycji ogrodowych
korzystnych dla ekosystemu ze środków europejskich. Wnioski o granty ROD mogą
składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski o granty powinny dotyczyć działań, które przyczynią się do zmniejszenia
zanieczyszczenia w miastach i będą mogły korzystnie wpłynąć na komfort życia
społeczności lokalnych. Informacje szczegółowe w tym zakresie zostały umieszczone
na stronie internetowej OZ PZD w Koszalinie w dniu 03.06.2022r.

W związku z tym, że dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku jest skomplikowana
(musi odpowiadać wymogom dokumentów unijnych) OZ PZD w Koszalinie udzieli Zarządom
ROD wszechstronnej na każdym etapie konkursu grantowego, tj. pozyskiwania finansowania,
realizacji zadań oraz rozliczania projektu.

OZ PZD w Koszalinie gorąco zachęca Zarządy ROD koszalińskiego okręgu PZD do wzięcia udziału w konkursie.