Szanowni Państwo

W ostatnim okresie wystąpiły przypadki telefonów lub pism do działkowców z informacją
o niedopłatach na rzecz ROD. Rozmówcy informują (lub jest to napisane w piśmie) o niedopłacie
i podają numer konta na, które należy uiścić podaną kwotę. Oczywiście jest to fikcja polegająca
na próbie wyłudzenia pieniędzy od Działkowców.

W związku z powyższym OZ PZD w Koszalinie zwraca się do wszystkich Działkowców z prośbą
o zachowanie czujności. Zaleca w takim przypadku kontakt z Zarządem ROD i sprawdzenie
wiarygodności informacji. Wszelkich wpłat na rzecz ROD dokonywać wyłącznie na numer konta
ROD otrzymanego bezpośrednio od Zarządu ROD lub w uzasadnionych przypadkach do kasy
ROD na zasadach określonych w przepisach związkowych.