W dniu 09.06.2022r. odbyło się kolejne XXXVI posiedzenie Okręgowego
Zarządu PZD w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes
OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniu
wzięła udział Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Pani Helena Pacewicz-Bejnarowicz oraz członkowie Okręgowego Zarządu

Głównymi zagadnieniami posiedzenia było:

Przyjęcie rocznych zbiorczych preliminarzy finansowych i sprawozdań finansowych ROD
koszalińskiego okręgu PZD za rok 2021r.

Zapoznanie członków OZ PZD z założeniami projektu „Rozwój zielonej infrastruktury
poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Przedstawienie wniosków z posiedzenia KZ PZD dotyczącego wspólnego projektu
ARiMR i PZD zatytułowanego: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Omówienie i ocena przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w okręgu w 2022r.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.