Zgodnie z zapowiedziami ARiMRS w czerwcu b.r. odbędą się spotkania informacyjne w sprawie konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który został ogłoszony w dniu 30 maja 2022 r.

Aby jak największa grupa zainteresowanych mogła uczestniczyć w spotkaniach, zostaną one zorganizowane online, za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS. Link do spotkania: https://www.gov.pl/web/arimr/cykl-e-szkolen-dla-stowarzyszen-ogrodowych.

Odbędą się w następujących terminach: 7 czerwca 2022 r., 14 czerwca 2022r., 21 czerwca 2022 r., 28 czerwca 2022r. w godzinach 10:00-11:30.

W trakcie spotkań zostaną omówione zagadnienia związane ze składaniem wniosków o przyznanie grantów. Na spotkaniach będzie istniała możliwość zadawania pytań.

Zachęcamy wszystkie zarządy ROD oraz osoby, które będą wspierać ROD w działaniach związanych z konkursem do uczestniczenia w ww. spotkaniach!

 MAP