W dniu 12.05.2022r. odbyło się XXXV posiedzenie Okręgowego
Zarządu PZD w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu
OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniu
wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Pani Helena Pacewicz-Bejnarowicz oraz członkowie Okręgowego Zarządu

Głównymi zagadnieniami posiedzenia było:

Dotychczasowy przebieg walnych zebrań sprawozdawczych
w ROD w 2022r.

Omówienie wspólnego projektu ARiMR I PZD zatytułowanego:
Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Pozyskiwanie wsparcia finansowego z środków PZD.

Planowanie i realizacja inwestycji w ROD.

Wsparcie ROD z funduszy zewnętrznych w 2021r.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.