Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie, przypomina, że zgodnie z Regulaminem ROD § 68 pkt 5
działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania wszelkich
odpadów i resztek roślinnych. Innym niechlubnym działaniem, które może być zakończone karą
nałożoną przez stosowne służby lub sąd jest wyrzucanie śmieci „działkowych” niezgodnie
z obowiązującym prawem.

Za wykroczenie polegające na spalaniu odpadów i resztek roślinnych lub wyrzucanie śmieci
w miejscach do tego nie przeznaczonych patrol straży miejskiej może ukarać grzywną
od 20 do 500 zł, a w rażących przypadkach może być to wniosek o ukaranie do sądu,
który może nałożyć karę nawet do 5 tyś. złotych.