Działkowiec nabywający działkę w ROD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD
dwóch dodatkowych opłat ogrodowych, o których mowa w § 147 ust. 1 Statutu PZD.
Nie mniej jednak istnieje kilka zwolnień od tego obowiązku, które zostały określone
w Statucie PZD § 147 ust. 4 i 5

Jednym z nim jest zwolnienie nowego działkowca z konieczności uiszczania w roku
nabycia prawa do działki podwyższonej opłaty, o której mowa w Statucie PZD
§ 147 ust. 1 (zwanej opłatą inwestycyjną), gdy działkowiec ten „nabył prawo do działki
po osobie bliskiej” § 147 ust. 4.

W rzeczywistości, ten przepis będzie miał zastosowanie w dwóch sytuacjach:

nabycia prawa do działki w ROD przez osobę bliską „sprzedającego” działkowca
na podstawie umowy przeniesienia praw do działki (art. 41 ustawy o ROD), nabycia
prawa do działki w ROD przez osobę bliską działkowca, po jego śmieci
(art. 38 ust. 2-4 ustawy o ROD).

W ww. sytuacjach chodzi o nabycie prawa do działki przez osoby bliskie,
inne niż małżonek. Małżonek działkowca jest bowiem zwolniony z dwóch
podwyższonych opłat pobieranych od nowego działkowca – stosownie do
§ 147 ust. 5 Statutu PZD.