W dniu 14.04.2022r. odbyło się XXXIV posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD
w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski.
W posiedzeniu wzięli udział Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego
Pan Tomasz Sobieraj, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani
Helena Pacewicz-Bejnarowicz oraz członkowie Okręgowego Zarządu
Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Tomasz Sobieraj
przedstawił członkom OZ procedury pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej.

Głównymi zagadnieniami posiedzenia było:

1.Przebieg walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2022r.

2.Omówienie aktualnej sytuacji w ROD.

3.Omówienie realizacji programu klimatycznego i bioróżnorodności KZ PZD.

4.Działalność Kolegium Prezesów w OZ PZD.

W  toku obrad OZ PZD w Koszalinie omawiając kwestie kampanii sprawozdawczej  przyjął informację o przeprowadzeniu 6 walnych zebrań, które wypełniły statutowe obowiązki, dla których zostały zwołane.

Omawiano także sprawy wewnątrz ogrodowe, funkcjonowanie organów ROD oraz kwestie budowy
siedzib ROD, remontu i modernizacji infrastruktury ROD w okręgu koszalińskim.

Szczególną uwagę w trakcie posiedzenia poświęcono realizacji programu klimatycznego
i bioróżnorodności oraz wynikających z nich działań na rzecz ROD. Poruszono m.in. tematykę
oszczędności energii, racjonalnego wykorzystania wody, odpadów w ROD, a także zróżnicowania
gatunków roślin uprawianych w ROD,zrównoważonego nawożenia, nawozów zielonych
oraz upraw mieszanych.

W czasie posiedzenia przyjęto stanowisko w sprawie pomocy finansowej dla uchodźców
z Ukrainy. Stanowisko zakłada składkę w dowolnej kwocie na ten cel i przesłanie uzyskanej
kwoty na konto OZ, który przekaże kwotę dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy w naszym kraju.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.