Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie porad prawnych

dla osób zainteresowanych nabyciem działki w ROD

Co roku, wraz z rozpoczęciem sezonu działkowego wzrasta zainteresowanie działkami
rodzinnymi. Przybywa osób, które chciałyby nabyć działkę w ROD, ale nie wiedzą, jakich
powinny dopełnić formalności.

W związku z tym, że do PZD kierowanych jest wiele zapytań w tej sprawie – pisemnych,
e-mailowych oraz telefonicznych przypominamy, że informacje dotyczące zasad nabycia
prawa do działki ogrodowej można w prosty i szybki sposób uzyskać poprzez
skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie internetowej PZD oraz stronach
internetowych Okręgów.

Na stronie internetowej PZD (www.pzd.pl.) można znaleźć m.in:

Na stronie www.pzd.pl. znajdują się również porady prawne dotyczące innych zagadnień m.in.
spraw związanych z zagospodarowaniem działki oraz funkcjonowaniem ROD (dostępne m.in.
w Prawo – Działkowcy pytają, – Porady prawne, – Sprawy z dyżurów telefonicznych). W zakładce
Prawo zostały również zamieszczone najważniejsze akty prawne tj. ustawa o ROD, statut PZD
i regulamin ROD. 

Biorąc pod uwagę, że internet staje się podstawowym źródłem informacji, zachęcamy wszystkie
osoby zainteresowane nabyciem działki w ROD oraz działkowców do korzystania z materiałów
publikowanych na stronie www.pzd.pl oraz stronach internetowych Okręgów oraz z publikacji
związkowych m.in. z poradnika „Nabywanie prawa do działki w ROD”, który w 2020 r. został przekazany
o zarządów ROD.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 15 marca 2022 r.