Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie porad prawnych

dla osób zainteresowanych nabyciem działki w ROD

Co roku, wraz z rozpoczęciem sezonu działkowego wzrasta zainteresowanie działkami
rodzinnymi. Przybywa osób, które chciałyby nabyć działkę w ROD, ale nie wiedzą, jakich
powinny dopełnić formalności.

W związku z tym, że do PZD kierowanych jest wiele zapytań w tej sprawie – pisemnych,
e-mailowych oraz telefonicznych przypominamy, że informacje dotyczące zasad nabycia
prawa do działki ogrodowej można w prosty i szybki sposób uzyskać poprzez skorzystanie
z materiałów dostępnych na stronie internetowej PZD oraz stronach internetowych Okręgów.

Na stronie internetowej PZD (www.pzd.pl.) można znaleźć m.in:

Na stronie www.pzd.pl. znajdują się również porady prawne dotyczące innych zagadnień
m.in. spraw związanych z zagospodarowaniem działki oraz funkcjonowaniem ROD
ostępne m.in. w Prawo – Działkowcy pytają, – Porady prawne, – Sprawy z dyżurów telefonicznych).
W zakładce Prawo zostały również zamieszczone najważniejsze akty prawne tj. ustawa o ROD,
statut PZD i regulamin ROD. 

Biorąc pod uwagę, że internet staje się podstawowym źródłem informacji, zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane nabyciem działki w ROD oraz działkowców do korzystania z materiałów publikowanych
na stronie www.pzd.pl oraz stronach internetowych Okręgów oraz z publikacji związkowych m.in. z poradnika „Nabywanie prawa do działki w ROD”, który w 2020 r. został przekazany do zarządów ROD.

Krajowy Zarząd PZD