Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie, przypomina, że zgodnie z Regulaminem
ROD § 68 pkt 5 działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD
zabrania się spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Na terenie Koszalina
straż miejska prowadzi akcję monitorowania ogrodów działkowych przy pomocy
drona wyposażonego w kamerę w rozdzielczości 4K. Dron wyposażony jest także
w kamerę termowizyjną. Tak więc można dokładnie stwierdzić kto i gdzie postępuje
niezgodnie z regulaminem ROD. Za wyrocznie polegające na spalaniu odpadów
i resztek roślinnych patrol straży miejskiej może ukarać grzywną od 20 do 500 zł,
a w rażących przypadkach może być to wniosek o ukaranie do sądu,
który może nałożyć karę nawet do 5 tyś. złotych.