W dniu 10.03.2022r. odbyło się XXXIII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD
w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski.
W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Pani Helena PACEWICZ – BEJNAROWICZ oraz członkowie Okręgowego Zarządu. Głównymi zagadnieniami posiedzenia było:

1.Sprawozdanie z działalności OZ PZD w 2021r.

2.Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 i preliminarzy na 2022r.

3.Powołanie OFK w Szczecinku.

4.Zajęcie stanowiska OZ PZD w Koszalinie w sprawie agresji Rosji na Ukrainie.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.