OZ PZD w Koszalinie informuje, że na stronie internetowej KZ PZD można
zapoznać sięz Komunikatem Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
dnia 25 Lutego 2022 roku w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania
Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD.