Szanowni Państwo

W ostatnim czasie na stronie internetowej KR PZD zamieszczone zostały komunikaty
i informacje ważne dla OZ, Zarządów ROD i działkowców. OZ PZD w Koszalinie zachęca
wszystkich działkowców do zapoznania się ich treścią.

 1. Informacja o obradach KZ PZD w dniu 24.02.2022r.
 2. Komunikat KZ PZD z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie realizacji
  zadań inwestycyjnych i remontowych  w ROD w 2022 roku przy
   wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 3. Komunikat KZ PZD z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie oceny
  funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych
  dla ROD w PZD.
 4. Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia
  walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022.
 5. Komunikat KZ PZD z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie pomocy
  dla ROD ze środków zewnętrznych w 2021r.
 6. Komunikat KZ PZD z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie
  współpracy PZD z ARiMR w celu pozyskania funduszu dla ROD.

OZ PZD w Koszalinie zachęca społeczność działkowców do śledzenia stron internetowych
KR PZD i OZ PZD w Koszalinie.