Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie poszukuje pracownika na stanowisko
– inspektor ds. terenowo-prawnych.

Miejsce wykonywanej pracy – biuro OZ PZD w Koszalinie.

Wymiar czasu Pracy – niepełny wymiar czasu pracy – ½ etatu.

Termin rozpoczęcia pracy 02.05.2022r.

Kandydatury prosimy zgłaszać do biura OZ PZD w Koszalinie:

adres: ul. Sezamkowa 16 75-643 Koszalin

e-mail –  koszalin@pzd.pl