10 lutego o godzinie 14.30 na stronie www.mojogrodek.pl odbędzie się live z działkowcami temat „Cięcie roślin sadowniczych. OZ PZD w Koszalinie zachęca Działkowców do wzięcia czynnego udziału w spotkaniu.