OZ PZD w Koszalinie przypomina, że z dniem 01.01.2022r. mija termin,
w którym wszystkie ROD powinny przekazać prowadzenie obsługi
finansowo-księgowej do OFK PZD. W przepisach związkowych znajdują się
uchwały dotyczące OFK (ich funkcjonowania, podpisywania umów z nim
oraz wzory dokumentów, które należy wypełnić).
Prosimy o zapoznanie się z nimi przez Zarządy ROD, które dotychczas nie podpisały
porozumienia z OFK.