Każdy zarząd ROD jest zobowiązany do 31 stycznia 2022r. złożyć deklarację podatkową w zakresie:

  • podatku rolnego;
  • podatku od nieruchomości.

Korzystanie przez PZD ze zwolnień podatkowych nie zwalnia go z obowiązku składania deklaracji podatkowych. Wynika to z ustawy o podatku rolnym jak i ustawy o podatku od nieruchomości.