Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2021 i Nr 8/2021 Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia
7 grudnia 2021r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników Biura Jednostki Krajowej PZD
oraz biur okręgów PZD § 2, ustalono:

  1. Dzień 24 grudnia 2021r. (piątek) w biurach Okręgów PZD dniem wolnym
    w zamian za sobotę, tj. 25 grudnia 2021r.
  2. Dzień 7 stycznia 2022r. (piątek) w biurach Okręgów PZD dniem wolnym
    w zamian za sobotę, tj. 01 stycznia 2022r.