W dniu 13 lipca 2019 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD odbyło się uroczyste pożegnanie ustępujących członków Okręgowej Rady PZD w Koszalinie. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady kończący obecną kadencje oraz delegaci na okręgowy zjazd wybrani podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD Okręgu. Na wstępie Prezes Okręgu przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie w tym Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po wystąpieniu Prezesa Okręgu podsumowującym działalność Okręgowej Rady w mijającej kadencji ustępujący członkowie OR zostali nagrodzeni upominkami książkowymi.

W następnej części posiedzenia Wiceprezes Okręgu zaprezentował zebranym delegatom założenia do programu działania okręgu na następną kadencje. ponadto w swoim wystąpieniu Wiceprezes Okręgu omówił zasady uczestnictwa poszczególnych osób w Zjeździe Delegatów PZD w Okręgu w tym uprawnienia – prawa i obowiązki wybranych delegatów oraz uprawnienia uczestniczących w Zjeździe członków ustępującej Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W ramach dyskusji ustalono propozycje dotyczące składu ilościowego Okręgowej Rady, Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wstępnie wskazano i zaproponowano osoby, które zdaniem zebranych ze względu na przygotowanie zawodowe oraz doświadczenie w działalności w organach PZD powinny wejść w skład nowej Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po omówieniu spraw bieżących spotkanie zakończyło się wspólnym grilowaniem.

R.N