Zarządzeniem nr WO/74/19 z dnia 10 czerwca 2019 roku, Burmistrz Miasta Świdwin na podstawie wcześniej przyjętej przez Radę Miasta Świdwin, Uchwały z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świdwin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz trybu przeprowadzania kontroli i sposobu rozliczania dotacji udzielił dotacji dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Cytrus” i Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Świdwinie. Wysokość dotacji wynosi po 15 tys. złotych dla każdego z ROD. Przydzielone środki zostaną wykorzystane na rozbudowę infrastruktury ogrodowej w zakresie dostarczania wody i energii elektrycznej dla działkowców. Działkowcy dziękują władzom Miasta za wsparcie i wyrażają nadzieję na dalsza owocną współpracę Miasta w Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w Świdwinie.

R.N