Informacje z ROD, Powiat Koszaliński

Walne Zebranie Sparwozdawczo-Wyborcze ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie – 29.03.2015 r.

W dniu 28 marca 2015 roku obradowało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Emilii Gierczak w Koszalinie. Na wstępie uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w okresie kadencji działkowców. Na wniosek Prezesa ROD Władysława Duka zebrani powierzyli przewodnictwo obrad sekretarzowi zarządu Ryszardowi Nowakowi. Przed przystąpieniem do właściwej części obrad, szczególnie aktywni członkowie ustępującego zarządu oraz działkowcy zostali uhonorowani odznakami zasłużonego działkowca, upominkami rzeczowymi i dyplomami. Po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu zebrania, Prezes Zarządu przedstawił zebraniu sprawozdanie z działalności zarządu za kadencję i za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014 . W dalszej kolejności Przewodniczący Ogrodowej Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych ze sprawozdaniem komisji z działalności w roku 2014, dokonał oceny sprawozdania zarządu zarówno merytorycznego jak i finansowego  i postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu. Po przedstawieniu materiałów sprawozdawczych oraz planu działania na kadencję i rok 2015 oraz preliminarza finansowego na 2015 rok w ramach dyskusji przedstawiciele ustępującego zarządu udzielali odpowiedzi na zgłaszane przez dyskutantów pytania. W toku dyskusji dominowała troska o dalsze losy ogrodu w kontekście negatywnych i niepokojących zjawisk występujących wobec PZD na terenie kraju. Podkreślono znaczący dla dalszego funkcjonowania ogrodu fakt, że stan prawny gruntów ogrodu został uregulowany zgodnie z art.76 ustawy o rod. Wobec zakończenia formalnych procedur w tej kwestii, jest to duży sukces zarządu ogrodu i okręgowego zarządu PZD w Koszalinie. W toku dyskusji odnoszono się również do problemu przygotowania się ogrodu do przeprowadzenia znaczących przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na sieci wodociągowej i energetycznej ogrodu. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji uczestnicy zebrania zatwierdzili materiały sprawozdawcze zarządu i komisji rewizyjnej, udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i przystąpiono do wyborów nowego zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i delegatów na okręgowy zjazd PZD. Po przedstawieniu wniosków przez uczestników zebrania i w wyniku głosowania zdecydowano, że dotychczasowy zarząd ogrodu i komisja rewizyjna będą dalej wykonywać swoje obowiązki. Na delegatów wybrano Ryszarda Nowaka i Waldemara Grochulskiego. Na zakończenie zebrania działkowcy podjęli uchwały o opłacie ogrodowej, opłacie energetycznej, opłacie wodnej oraz utworzyli fundusz remontowo-inwestycyjny na potrzeby przyszłych remontów sieci wodnej i energetycznej. Odnosząc się do sytuacji wokół Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych zebrani przyjęli i wystosowali list do Prezydenta RP.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zebrania złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i zamknął obrady zebrania.

R.N

Porady ogrodnicze

Porady ogrodnicze luty – 06.02.2015 r.

Porady ogrodnicze na luty

● Zakupy na wiosnę Wszystkich działkowców zapraszamy do odwiedzenia sklepu wysyłkowego „działkowca” na www.dzialkowiecsklep.pl tel. 22 101 34 34. Są tam zarówno narzędzia i sprzęty przydatne na działce (np. kosiarki, wertykulatory, sekatory, kompostowniki), jak i nawozy, opryskiwacze, nasiona, cebule roślin ozdobnych, szczepionki mikoryzowe, produkty prozdrowotne i ekokosmetyki. Warte uwagi są też książki o tematyce ogrodniczej oraz Kalendarz biodynamiczny 2015 (ostatnie egzemplarze!). Codziennie wprowadzane są nowe produkty a wybrane objęte promocją. Wkrótce rusza sprzedaż drzewek i krzewów owocowych oraz ozdobnych, w tym licencjonowanych odmian róż.  Zapraszamy!

● Dobre bo własne! Czy warto na działce uprawiać warzywa i owoce, gdy świeże można kupić praktycznie przez cały rok? WARTO! Korzyści z własnych upraw jest wiele. Własne warzywa i owoce to przede wszystkim zdrowa żywność – świeża, o wysokiej zawartości cennych składników odżywczych, nieskażona, o doskonałym smaku i aromacie. Zatem nie tylko cena ma znaczenie – stawką jest nasze zdrowie, satysfakcja i dobre samopoczucie. Dlatego już teraz warto zaplanować wiosenne nasadzenia roślin sadowniczych oraz warzyw i ziół. Nieocenionymi doradcami w tym zakresie będą miesięczniki „Działkowiec” oraz „Mój Ogródek”.

● Na trawniku Nie należy udeptywać śniegu na trawnikach. Najlepiej nie chodzić po tych samych śladach. Ubity śnieg tworzy lodową skorupę, pod którą brakuje powietrza. Dodatkowo wiosną warstwa taka dłużej topnieje. Wszystko to może skutkować obumieraniem trawy.

● Sól i lód Śniegu ze ścieżek posypywanych solą nie można przerzucać na rabaty i trawnik. Sól źle wpływa na rośliny. Na działce najlepiej jej nie stosować. Sól można zastąpić np. gruboziarnistym piaskiem.

● Bomba witaminowa Kiełki warzywne można tanio wyprodukować samemu. Są one źródłem wielu witamin i związków prozdrowotnych. Mogą być składnikiem prawie każdej potrawy. Warto je jeść, zwłaszcza na przedwiośniu gdy dokucza nam wiosenne przemęczenie. Godne przypomnienia są również surówki – skarbnica witamin, związków bioaktywnych i przeciwutleniaczy.

● Podlewanie zimozielonych W czasie odwilży trzeba je obficie podlać. Częstą przyczyną ich złego przezimowania jest susza fizjologiczna, a nie mróz.

● Pierwsze wysiewy Wysiewamy nasiona petunii, begonii stale kwitnących, celozji, astra chińskiego, gazanii lśniącej, lwiej paszczy, lewkonii letniej, szałwii błyszczącej. Po 3–4 tygodniach siewki pikujemy do małych doniczek i dalej uprawiamy w ciepłym i widnym pomieszczeniu.

Przycinamy ozdobne Jeśli nie ma mrozu, można przystąpić do przycinania żywopłotów z krzewów iglastych. Ważne jest, aby zakończyć ten zabieg przed rozwojem pąków. Wykonujemy też cięcie sanitarne krzewów liściastych, przycinając suche lub chore pędy oraz prześwietlamy okazy, których pędy rosną zbyt gęsto i krzyżują się.

Sadzonki z przechowalni Przechowywane rośliny balkonowe tworzą już zwykle nowe pędy. Warto to wykorzystać i rozmnożyć m.in. fuksje, lantany, pelargonie, pokrzelice. Sadzonki z 2–3 parami liści umieszczamy w pojemniku wypełnionym torfem z piaskiem lub gotowym podłożem do ukorzeniania i okrywamy kloszem lub namiocikiem z folii. Ustawiamy w ciepłym (20°C), widnym miejscu i regularnie zraszamy.

● Zimowe zabezpieczenia Sprawdzamy i ewentualnie poprawiamy zimowe zabezpieczenia przed zającami i mrozem. Uszkodzenia należy niezwłocznie zasmarować, a rośliny dodatkowo zabezpieczyć.

Bielenie do poprawki W razie konieczności ponawiamy bielenie pni i nasad konarów drzew owocowych mlekiem wapiennym (wapno z dodatkiem farby emulsyjnej). Bielenie zabezpiecza rośliny przed ranami zgorzelinowymi, do których często dochodzi w lutym. Gotowe wapno do bielenia można zamówić na www.dzialkowiecsklep.pl lub telefonicznie: 22 101 34 34.

Informacje z ROD, Powiat Białogardzki

Dzień Działkowca w ROD im. Emilii Gierczak w Białogardzie – 09.09.2014 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Emilii Gierczak w Białogardzie w dniu 6 września zorganizował na terenie ogrodu ogrodowe dożynki. Na imprezę licznie stawili się działkowcy członkowie ogrodu oraz zaproszeni goście.

Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński, Wiceburmistrz Małgorzata Stachowiak, Radni miejscy Andrzej Milczarek i Andrzej Adamczewski. Okręgowy Zarząd PZD reprezentował Wiceprezes OZ PZD w Koszalinie Ryszard Nowak.

Prezes Zarządu ROD Beata Staruch przywitała przybyłych gości i działkowców życząc wszystkim dobrej zabawy.Najbardziej zaangażowani  w sprawy ogrodu działkowcy Irena Dombrowska, Wiesław Kurowski i Stanisław Staruch zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

Po części oficjalnej rozpoczęła się biesiada przy grillu. Zabawa trwała do białego rana.

Informacje z ROD, Powiat Koszaliński

Jubileusz 35 – lecia ROD „Jedność” w Niekłonicach – 24.08.2014 r.

Zarząd ROD „Jedność’ w Niekłonicach w dniu 23.08.2014 roku zorganizował uroczyste obchody jubileuszu 35 lecia powstania ogrodu.

W ramach uroczystości odbyła się wystawa koszy dożynkowych przygotowanych przez działkowców ogrodu, można było nabyć znakomity miód z zaprzyjaźnionej pasieki.

W trakcie uroczystości działkowcy ogrodu w sposób spontaniczny składali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy prawo budowlane.

Prezes OZ PZD Stanisław Suszek w imieniu Prezesa PZD wręczył na ręce Prezesa ROD Stefana Pery okolicznościowy puchar i dyplom.

Dyplom i okolicznościową statuetkę dla ogrodu w imieniu okręgowego zarządu wręczył Wiceprezes OZ PZD Ryszard Nowak.

Wójt Gminy Świeszyno Ryszard Osiowy wyróżnił ogród nagroda rzeczową.

Wyróżniający się działkowcy otrzymali odznaczenia związkowe oraz nagrody rzeczowe, które wręczył Prezes OZ PZD Stanisław Suszek.

Uroczystości jubileuszowe zakończyła wspaniała zabawa taneczna do białego rana.

Informacje z ROD, Powiat Koszaliński

Dni Działkowca w ROD „Kwitnących Jabłoni” w Koszalinie – 24.08.2014 r.

W dniu 23 sierpnia na terenie ROD „Kwitnących Jabłoni” w Koszalinie odbyły się Ogrodowe i Okręgowe Dni Działkowca.

W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście Przewodniczący rady Miasta Koszalina Tomasz Czuczak, Radny Rady Miasta Andrzej Niski, Prezes OZ PZD Stanisław Suszek, Wiceprezes OZ PZD Ryszard Nowak  oraz delegacje ogrodów z terenu okręgu.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą. Następnie Prezes OZ PZD Stanisław Suszek i Prezes ROD „Kwitnących Jabłoni” Bronisława Szafulska przekazali księdzu proboszczowi kosz dożynkowy.

Była wystawa dorodnych plonów działkowych.

Najbardziej zasłużonym działkowcom wręczono odznaczenia związkowe i nagrody rzeczowe.

Uroczystości zakończyła zabawa taneczna.