Okręgowa komisja rewizyjna

Funkcja Nazwisko i imię Miejscowość
Przewodnicząca KOTEWICZ Genowefa Niekłonice
Z-ca Przewodnicz. ORCZYKOWSKI Eugeniusz Niekłonice
Sekretarz PACEWICZ_BEJNAROWICZ Helena Koszalin
Członek KWIETNIEWSKA Lidia Koszalin
Członek DOMAGAŁA Bogusław Kołobrzeg
Członek OLEJNICZAK Zofia Mielno
Członek JACHURA Danuta Złocieniec
Członek WITKOWSKA Weronika Wałcz
Członek JASIŃSKI Stanisław Koszalin