Funkcja Nazwisko i imię Miejscowość
Przewodnicząca OLEJNICZAK Zofia Koszalin
Z-ca Przewodnicz. JACHURA Danuta Złocieniec
Sekretarz KWIETNIEWSKA Lidia Koszalin
Członek PACEWICZ – BEJNAROWICZ Helena Koszalin
Członek ORCZYKOWSKI Eugeniusz Koszalin
Członek DOMAGAŁA Bogusław Kołobrzeg
Członek RAKOWIEC Ewa Koszalin
     
     
     
  adres e-mail koszalinokr@gmail.com