Komisaryczna Okręgowa Komisja Rewizyjna została powołana Uchwałą Nr 1/I/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie

Funkcja Nazwisko i imię Miejscowość
Przewodnicząca JACHURA Danuta Złocieniec
Z-ca Przewodnicz. OLEJNICZAK Zofia Koszalin
Sekretarz RAKOWIEC Ewa Koszalin
     
     
     
     
     
     
     
  adres e-mail koszalinokr@gmail.com