Okręgowa komisja rewizyjna

Funkcja Nazwisko i imię Miejscowość
Przewodnicząca KOTEWICZ Genowefa Niekłonice
Z-ca Przewodnicz. ORCZYKOWSKI Eugeniusz Niekłonice
Sekretarz GAWROŃSKA Janina Koszalin
Członek KWIETNIEWSKA Lidia Koszalin
Członek STĘPIEŃ Halina Niekłonice
Członek OLEJNICZAK Zofia Mielno
Członek CISZEWSKA Władysława Koszalin
Członek WITKOWSKA Weronika Wałcz
Członek JASIŃSKI Stanisław Koszalin
Członek  GAJZLER Jerzy Kołobrzeg
Członek ZIELIŃSKA Danuta Koszalin