Funkcja Nazwisko i Imię Miejscowość
Przewodniczący
Członek SUGIER Zuzanna Niekłonice
Członek RUTKOWSKI Grzegorz Niekłonice