2 lipca 2015r. na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 3 lipca 2015r. wraz z wnioskiem został złożony do KRS.

Nazwa dokumentu  Plik do pobrania
Ustawa o ROD
Statut PZD
Regulamin ROD