Szkolenie

W dniu 27 marca w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie odbyło się szkolenie dla Zarządów ROD oraz członków zespołu ds. obsługi walnych zebrańw zakresie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022. Szkolenie otworzył Pan Marian Sekulski […]

Szkolenie

OZ PZD w Koszalinie informuje, że w dniu 26.03.2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie rozpocznie się szkolenie dla prezesów i sekretarzy zarządów ROD oraz obsługujących zebrania członków Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD do organizacji […]

Szkolenie

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 40/2022 KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 1 lutego 2022r. w sprawie wdrożenia w Okręgach i ROD „Wytycznych dotyczących zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku z tzw. „Polskim Ładem” w dniu 18.02.2022r. OZ PZD […]