Posiedzenie

W dniu 24.11.2022r. odbyło się XLV posiedzenie OkręgowegoZarządu PZD w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył PrezesOZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. Głównymi zagadnieniami posiedzenia było: Realizacja programu grantowego ARiMR przez Okręg. Ustalenie wysokości partycypacji ROD w 2023r. i jej podział. Podsumowanie […]

Kolejny grant

W dniu 09 listopada 2022r. w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie została podpisana umowa na realizację projektu pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Ze strony ROD umowę podpisali pełnomocnicy substytucyjni z ROD „Ikar”w […]