Październik to najlepszy czas na sadzenie większości krzewów i drzew liściastych szczególnie tych z odkrytymi korzeniami.

Kupujemy i sadzimy rośliny pozbawione liści. W miejscu, gdzie chcemy posadzić roślinę wykopujemy dołek, warto do niego wsypać trochę kompostu lub ziemi ogrodniczej. Pamiętajmy, aby po posadzeniu starannie podlać rośliny. Październik to pora na ostatnie nawożenie, możemy użyć kompostu lub nawozówfosforowych ipotasowych. […]

Uchwalona 7 lipca 2023 r. ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła radykalne modyfikacje w trybie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2025r. wszystkie gminy mają obowiązek uchwalenia planu ogólnego gminy. Dokument ten zastąpi obecne studium zagospodarowania przestrzennego. W ramach planu ogólnego obszar gminy ma zostać podzielony na strefy funkcjonalne, z którymi (zgodnie z art. 20 ust. 1) muszą być zgodne mpzp.

            W myśl ustawy charakterystyka stref ochronnych zostanie opisana w rozporządzeniu, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Z opublikowanego w ubiegłym tygodniu projektu rozporządzenia wynika, iż na 13 wyróżnionych w ustawie stref planistycznych – jednie w 2  (SJ […]

W sobotę w dniu 16 września 2023 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oaza” w Białogardzie został zorganizowany Dzień Działkowca.

Z tej okazji w imprezie uczestniczyło wielu Działkowców oraz zaproszeni goście: Pan Piotr PAKUSZTO Starosta Powiatu białogardzkiego, Pani Karolina SIWEK Zastępca Burmistrza Białogardu, Pan Marian SEKULSKI Prezes OZ PZD w Koszalinie. Pan Piotr PAKUSZTO na ręce Pani Prezes ROD Marii […]