Konkurs skierowany był do stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ROD w regionie. Ocenione zostały inicjatywy i przemiany lokalne zachodzące na terenie danego ROD w ciągu ostatnich 3 lat. Ocenie podlegały m.in. organizowane inicjatywy prospołeczne; wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacyjne, rozrywkowe, edukacyjne; inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i przyrody; a także te wpływające na stan i utrzymanie infrastruktury ogrodowej służącej lokalnej społeczności.

Laureaci zostali wybrani w trzech kategoriach – w zależności od liczby działek ogrodowych mieszczących się w ramach danego ROD. Przyznanych zostało także łącznie 15 wyróżnień.

W kategorii od 131 do 300 działek:
I miejsce – Polski Związek Działkowy Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Słonecznik” z Białogardu, który otrzymuje tytuł „Przyjazny ogród 2023” Gratulujemy!