W związku pracami prowadzonymi w kierowanym przez Pana Ministra resorcie nad aktami wykonawczymi przewidzianymi przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, Krajowy Zarząd PZD zwraca się o uwzględnienie w przyjmowanych rozwiązaniach postulatu mającego fundamentalne znaczenie dla zabezpieczenia praw miliona polskich rodzin korzystających z działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Link do pisma poniżej.

http://pzd.pl/artykuly/27850/188/Pismo-Krajowego-Zarzadu-PZD-do-Ministra-Rozwoju-i-Technologii.html