Zasiewy na poplon wykonujemy po zbiorach roślin głównych, aby nie pozostawiać zagonów w czarnym ugorze i nie doprowadzić do ich zachwaszczenia. Jednym z podstawowych zadań roślin poplonowych jest wzbogacenie gleby w naturalny azot związany z powietrza (rośliny motylkowe), rozkład natomiast zielonej masy roślinnej użyźnia glebę i zwiększa w niej zawartość składników odżywczych, poprawiając jej ogólną strukturę i przyczyniając się do powstawania bezcennej dla ryzosfery próchnicy. Stosowanie poplonu nie tylko wpływa korzystnie na żyzność podłoża – zacieniając grunt sprawiamy, że lepiej chłonie on i utrzymuje w sobie wodę a rozrost chwastów jest naturalnie ograniczony. Stosowanie zielonego nawozu zmienia również zasolenie gleby oraz stężenie innych szkodliwych substancji, poprawiając przy tym jej mikrobiologiczną aktywność.

Generalnie poplony można podzielić na dwa rodzaje – poplon letni, wysiewany w lipcu i sierpniu, który na jesień zostaje przekopany, oraz poplon ozimy, wysiewany na jesień, a przekopany dopiero na wiosnę, po wschodzie wysianych roślin. Czasem stosuje się praktykę zwaną mulczowaniem – polega ona na pozostawieniu wysianego latem poplonu aż do wiosny następnego roku, wówczas ścina się i rozdrabnia rosnące rośliny, a następnie przekopuje z glebą.

Na działkach w ROD najczęściej stosujemy poplon letni, wysiewając nasiona po ostatnich zbiorach danego gatunku głównego. Najlepiej wysiew przeprowadzić do końca sierpnia – po zbiorze wczesnych warzyw. Podobnie jak pod warzywa także pod poplon gleba powinna być odpowiednio przygotowana, nie powinna być zbrylona ani twarda, oczywiście odchwaszczona. Dopiero na przygotowanej glebie można zasiać rośliny na poplon.

Na poplony, w zależności od rodzaju gleby, doskonale nadają się:

  • gleby lekkie: łubin żółty, seradela, wyka kosmata (ozima), facelia, gorczyca;
  • gleby średnie: łubin żółty i wąskolistny, peluszka, wyka kosmata;
  • gleby ciężkie: bobik, peluszka, wyka siewna, rzepak jary i ozimy.

Dzięki obecności rosnącego poplonu gleba będzie odpowiednio zabezpieczona przed wpływem późnoletniego słońca, jak również przed nadmiernym wypłukiwaniem przez jesienne deszcze. Pod koniec jesieni zagony z poplonem letnim należy przekopać i tak pozostawić na zimę, w tzw. ostrej skibie. Rosnący poplon można najpierw ściąć na wysokość około 20-25 cm, składając górną część roślin na kompost. Następnie warto na zagony z poplonem rozrzucić dobrze przekompostowany obornik lub sam kompost i całość przekopać. Aby zielony nawóz mógł dotrzeć do głębszych warstw gleby, głębokość przekopywania powinna wynosić co najmniej 20 cm. Bardzo ważne jest, żeby rośliny przyciąć i przekopać, zanim przekwitną i zaowocują, ponieważ w trakcie owocowania dodatkowo zubożą glebę, pobierając z niej składniki odżywcze potrzebne do wytworzenia owoców.

W przypadku późnych warzyw, które nie będą zebrane w czasie wysiewu letniego poplonu można zastosować poplon ozimy. Z końcem września, a najpóźniej na początku października, na przygotowanej pod zasiew glebie należy wysiać:

  • rzepak ozimy;
  • żyto ozime;
  • wykę ozimą;
  • rzepik ozimy.

Do przekopania przystępujemy wtedy wiosną. Często nie trzeba przycinać rosnącego poplonu i można przekopywać ogród z pominięciem tej czynności. Gleby bardzo jałowe, które do tego można niemal przesypywać przez sitko, mają to do siebie, że nie zwiększą zbytnio swojej żyzności nawet po zastosowaniu najlepszego, sztucznego nawozu. Lekka struktura gleby sprawia bowiem, że składniki odżywcze dostarczone w nawozach są wypłukiwane do głębszych warstw, które są niedostępne dla korzeni jednorocznych roślin. W przypadku takich gleb z pomocą przychodzi właśnie poplon, który już po pierwszym zastosowanie poprawi strukturę takiej gleby, a przy regularnym zasiewie znacząco podniesie zarówno jej żyzność, jak i właściwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.