W dniu 17 czerwca 2023 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie odbyło się szkolenie dla nowych działkowców okręgu.

Szkolenie prowadził instruktor ds ogrodnictwa OZ PZD, w którym wzięli udział działkowcy z ogrodów koszalińskich m.in. z ROD Centralny, Camping, Aster i Wojska Polskiego.

Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z przepisami obowiązującym w PZD ale było także platformą wymiany doświadczeń.