w sprawie wyboru oferty na wykonanie otworu wiertniczego nr 2a wraz z obudową, armaturą hydrauliczną i przyłączem do stacji hydroforowej oraz likwidację otworu wiertniczego  nr 2 na terenie ujęcia wody Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. H. Sienkiewicza w Szczecinku.

W dniu 11 maja 2023 r. Komisja powołana w ROD im. H. Sienkiewicza w Szczecinku do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty dokonała wyboru wykonawcy na wykonanie otworu wiertniczego nr 2A wraz z obudową, armaturą hydrauliczną i przyłączem do stacji hydroforowej oraz likwidację otworu wiertniczego nr 2 na terenie ujęcia wody Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. H. Sienkiewicza w Szczecinku.

Wybrano ofertę FIRMA HYDROSPEC  Grzegorz Latacki Drwalewice 11, 67-120 Kożuchów

Cena wykonania całego przedmiotu zamówienia  wartość brutto; 246.000,00 (słownie; dwieście czterdzieści sześć tysięcy PLN).

Przy wyborze oferty poza najkorzystniejszą ceną wzięto pod uwagę wykonanie otworu wiertniczego  systemem mechanicznym  sposobem udarowym w rurach wiertniczych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

OFERTY ZŁOŻYLI:

1/.  STUDNIARSTWO Paweł Joskowski ul .Glińskiego 23, 84-239 Bolszewo;

2/.  ECO – TERRE  Emil Towpik Polęcko 32, 66-614 Malaszewo;

3/.  PIL. GAZ Spółka z o.o ul. Margonińska 2, 64-920 Piła.

Oferty zostały odrzucone z uwagi na wysoką cenę [ oferta Nr 1}oraz sposób wykonania otworu wiertniczego metodą na płuczkę [ oferta Nr 2 i oferta nr 3] która nie jest zawarta w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.