Po pierwszych ciepłych dniach, gdy forsycja zakwitła na całego, w ogrodach obudziły się pszczoły samotnice, takie jak murarki ogrodowe (Osmia rufa).

Murarka ogrodowa jest często hodowanym gatunkiem pszczoły samotnej, jeśli więc w naszym ogrodzie pszczoły te jeszcze nie osiedliły się naturalnie zbyt licznie, możemy przyspieszyć ten proces i zamówić u wyspecjalizowanych producentów gotowe kokony. Samice murarki ogrodowej mają tendencję do zakładania własnych gniazd w pobliżu miejsca ich macierzystego gniazda, chętnie także gniazdują w dużych zagęszczeniach. Dostarczenie odpowiedniej ilości materiału gniazdowego i wystawienie w pobliżu kokonów z gotowymi do wygryzienia pszczołami pozwoli na stworzenie kolonii gniazdowej.

Zbudujmy zatem lub zakupmy i ustawmy w ogrodzie gotowe ule, czy popularne ostatnio ekohotele dla owadów, aby stworzyć tym cennym zapylaczom optymalne warunki do rozwoju. Idealnym miejscem do gniazdowania muraki może być zwykły pustak budowlany, czy np. przecięta w pół wiązka trzcin lub bambusów, gdyż pszczoły murarki do osiedlania się doskonale wykorzystują wszelkie bezpieczne otworki i zakamarki.

Jeśli chcemy wspomóc proces osiedlania się murarki w ogrodzie, pamiętajmy, że kokony na południu i w środkowej Polsce wykłada się od połowy lub pod koniec marca, natomiast w rejonach północnych od końca marca do pierwszej dekady kwietnia. Jak zwykle trzeba śledzić pogodę i obserwować przyrodę. Pojawienie się na roślinach zakwitających wcześnie np. przebiśniegach, krokusach, forsycji pierwszych owadów zapylających, w tym właśnie naturalnie występującej murarki ogrodowej może pomóc w podjęciu decyzji o terminie wyłożenia kokonów.

Murarka ogrodowa to pszczoła wiosenna, która lata zwykle do końca czerwca, a rzadziej już do połowy lipca. Nie występuje ona w okresie lata i jesieni tak, jak choćby znana wszystkim pszczoła miodna, ale odgrywa ogromną rolę w zapylaniu roślin wcześnie zakwitających. Jest o wiele mniej wrażliwa na chłód niż pszczoła miodna. To z tego powodu w dużych sadach produkcyjnych owoców, czy też na wielohektarowych jagodnikach ustawia się dużą liczbę uli z murarką ogrodową.

W małym ogrodzie jednak, czy na działce, wystarczą dwa, trzy stanowiska. Tętniący życiem, bzyczący ekohotel pełny pożytecznych zapylaczy cieszy oko i ucho każdego prawdziwego działkowca, a owady odwdzięczą się nam w postaci obfitego plonu z naszych drzew i krzewów.