W dniu 24 lutego 2023 roku odbyło się Kolegium Prezesów powiatu koszalińskiego. W ramach Kolegium przeprowadzono szkolenie z wytycznych, instrukcji oraz zaleceń dotyczących przeprowadzania walnych zebrań i konferencji delegatów w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu koszalińskiego Polskiego Związku Działkowców. W szkoleniu brali udział także członkowie zespołu wyznaczeni do obsługi WZ/KD.

Kolegium PrezesówNarada szkoleniowa.