W dniu 29.12.2022r. w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie odbyło się III w 2022r.
posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Posiedzeniu przewodniczył
Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W trakcie posiedzenia przedstawiono
i omówiono uchwały KR PZD z dnia 14 grudnia 2022r. oraz stanowisko KR PZD w sprawie
funkcjonowania zarządów komisarycznych i stanowisko KR PZD w sprawie znaczenia ustawy
o ROD dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Ponad to przedyskutowano szereg zagadnień
dotyczących funkcjonowania Okręgowego Zarządu oraz okręgowego biura PZD. Szczególne
miejsce w posiedzeniu zajęła realizacja programu grantowego ARiMR przez Okręg oraz współpraca
Okręgu z ARiMR. Posiedzenie zakończyło się złożeniem życzeń z okazji nadchodzącego Nowego 2023r.