W dniu 08.12.2022r. odbyło się XLVI posiedzenie Okręgowego
Zarządu PZD w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes
OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski.

Głównymi zagadnieniami posiedzenia było:

Otwarty program klimatyczny PZD.

Realizacja programu budowy siedzib w ROD.

Komunikacja elektroniczna w Okręgu.

OFK. Stan, potrzeby, problemy. Wdrażanie DGCS. Ocena programu. Wnioski.

Powołanie kolejnego OFK.

Działalność Kolegiów Prezesów.

Zielona infrastruktura ARiMR. Granty dla ROD.

Realizacja programu grantowego. Współpraca Okręgu z ARiMR.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.