Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022r.,
ROD może nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. Aby uzyskać tę ochronę trzeba złożyć dodatkowe oświadczenie. Warto zrobić to szybko.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją wprowadzoną z inicjatywy PZD, ROD mogą uzyskać upusty cenowe na prąd w 2023r., tj. rozliczyć cześć prądu  zużytego w 2023r. po cenach z 2022r. Co do zasady na każdą działkę przypada pakiet 250 kWh. Termin na złożenie wniosku w sprawie 250 kWh na działkę upływa 30 czerwca 2023 r., aby uniknąć wątpliwości, co do wielkości pakietu, warto jednak zrobić to niezwłocznie (Informacja jak złożyć wniosek ws. 250 kWh link)  Jednak to nie wszystko.

Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022r.,
ROD może bowiem nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. Trzeba jednak złożyć odpowiednie oświadczenie i warto się pospieszyć.

Cena maksymalna tylko po złożeniu stosownego oświadczenia

Po dochowaniu odpowiednich formalności, ROD który „zużyje” pakiet prądu w cenie z 2022r., za resztę zapłaci nie więcej niż 785 zł (netto) za 1 MWh. PZD (a zatem jego jednostki), ma do tego prawo jako pozarządowa organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaliczają się do kategorii podmiotów wskazanych. Wynika to z art. 2 pkt 2) lit. e)  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku.

Objęcie ochroną przez mechanizm ceny maksymalnej następuje po złożeniu oświadczenia. Zgodnie z ustawą, stosowanie wobec odbiorcy ceny maksymalnej następuje ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Zatem, aby mechanizm zadziałał od 1 stycznia 2023r. oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022r. Złożenie oświadczenia później, skutkuje przesunięciem zastosowania ceny maksymalnej o kolejny  miesiąc (art. 2 ust. 2 i 6 ustawy).

Wzór oświadczenia ws. maksymalnej ceny prądu został wprowadzony rozporządzeniem ministra. Można nim się posłużyć lub skorzystać z formularzy udostępnianych przez poszczególne firmy w internecie (poniżej). Informację można znaleźć również w punktach obsługi klienta dostawcy prądu.

Uwaga! Oświadczenie w sprawie ceny maksymalnej w 2023r, to co innego niż wniosek w sprawie ustalenia prawa do pakietu 250 kWh w cenie z 2022r. Aby skorzystać z obu rozwiązań trzeba złożyć dwa dokumenty. 

Krajowy Zarząd PZD

Oświadczenie:

Wzór oświadczenia wprowadzony rozporządzeniem ministra:

Formularz Tauron:  https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne  (oświadczenie Grupa 4)

Formularz PGE: https://www.gkpge.pl/dla-firm/maksymalna-cena-pradu

Formularz ENEA https://www.enea.pl/maksymalne-ceny-energii