W dniu 24.11.2022r. odbyło się XLV posiedzenie Okręgowego
Zarządu PZD w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes
OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski.

Głównymi zagadnieniami posiedzenia było:

Realizacja programu grantowego ARiMR przez Okręg.

Ustalenie wysokości partycypacji ROD w 2023r. i jej podział.

Podsumowanie inwestycji w ROD w 2022r.

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2023r. i jej podział.

Omówienie kontroli ROD przeprowadzonych w ostatnim okresie.

Działalność Kolegiów Prezesów.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.