W dniu 16.11.2022 r. w siedzibie ARiMR w Szczecinie zostało zorganizowane szkolenie na temat przeprowadzania procedur w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach projektu „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela ARiMR z okręgu Koszalin uczestniczyli przedstawiciele ROD, które uczestniczą w tym programie. Z ramienia OZ PZD Koszalin uczestniczył inspektor do spraw inwestycji.