W dniu 09 listopada 2022r. w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie została podpisana umowa na realizację projektu
pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

Ze strony ROD umowę podpisali pełnomocnicy substytucyjni z ROD „Ikar”w Mirosławcu natomiast ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy podpisali jej przedstawiciele. Kwota grantu dla ROD „Ikar” wynosi
50 tyś. zł.

Deklarację do weksla niezupełnego w imieniu Polskiego Związku Działkowców podpisali
Prezes Okręgowego Zarządu PZD Pan Marian Sekulski oraz Pani Bronisława Szafulska
– Skarbik Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie.