W dniu 27 października 2022r. w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie zostały podpisane umowy na realizację projektu
pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

Ze strony ROD umowy podpisali pełnomocnicy substytucyjni z ROD „Plony” i ROD „Wypoczynek” w Wałczu natomiast ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy podpisali jej przedstawiciele. Kwota grantu dla ROD „Plony” wynosi 100 tyś. zł. natomiast dla ROD „Wypoczynek” 150 tyś zł.

Deklaracje do weksla niezupełnego w imieniu Polskiego Związku Działkowców podpisali Prezes Okręgowego Zarządu PZD Pan Marian Sekulski oraz Pani Bronisława Szafulska- Skarbik Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie.