W efekcie spotkania, które odbyło się w dniu 20.10.2022r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie z Senatorem Panem Stanisławem Gawłowskim, Przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu Pan Senator Stanisław Gawłowski w dniu 27.10.2022r. zgłosił poprawkę do uchwalonej przez Sejm w dniu 29.09.2022r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zgłoszona poprawka dotyczyła ochrony w tym zakresie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Poprawka została przyjęta przez senat RP.