W dniu 17.10.2022r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Panem Piotrem Zientarskim. W trakcie spotkania dokonano analizy zagadnień dotyczących aktualnego stanu prawnego ROD im. „Wojska Polskiego” w Kołobrzegu oraz dalszych działań mających na celu prawne uregulowanie jego funkcjonowania, legislacji aktów prawnych determinujących ceny energii elektrycznej i gazu dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz rządowy projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. W spotkaniu udział wzięli Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski, mec. Adam Ostaszewski oraz dyrektor biura okręgowego PZD Pan Andrzej Mentel. Spotkanie odbyło się w miłej i konstruktywnej atmosferze.