Podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia ROD jest plan zagospodarowania ROD (§ 29 ust.1 regulaminu ROD). Zdarzają się jednak sytuację, że plan zagospodarowania ogrodu, który został opracowany w momencie zakładania ROD (czyli kilkadziesiąt lat temu) obecnie nie odpowiada rzeczywistemu stanowi prawnemu i zagospodarowaniu ROD i działek.

Plan zagospodarowania ROD, który utracił swoją aktualność należałoby zaktualizować (zmienić). W tym celu, zarząd ROD powinien na walnym zebraniu członków ROD przedstawić wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie zmienionego planu, uwzględniającego rzeczywiste granice ROD i działek, ich powierzchnie i numeracje, jak również lokalizację podstawowej infrastruktury ogrodowej. Po jego przygotowaniu, plan winien zostać przekazany do OZ PZD wraz z wnioskiem walnego zebrania ROD o dokonanie zmian w planie zagospodarowania ROD (w drodze uchwały), a następnie okręgowy zarząd PZD powinien dokonać zmian w planie zagospodarowania ROD (również w drodze uchwały).

W przypadku, gdy po aktualizacji planu zagospodarowania ROD okaże się, że powierzchnia działek w tym planie różni się od powierzchni działek wynikającej z dokumentów związanych z tytułem prawnym do działki (decyzji przydziału działki, umów przeniesienia praw do działki, umów dzierżawy działkowej) i/albo od powierzchni działki dotychczas przyjmowanej za podstawę obliczenia opłaty ogrodowej, zarząd ROD powinien niezwłocznie poinformować takiego działkowca o powierzchni jego działki wynikającej ze zmienionego planu (nie jest wymagana w tej sprawie uchwała zarządu ROD). W piśmie wypadałoby wskazać termin, od kiedy działkowiec będzie musiał uiszczać opłatę ogrodową wyliczaną od zmienionej powierzchni działki wynikającej z planu. Ta interpretacja nie wynika z konkretnego zapisu ustawy o ROD, statutu PZD czy też regulaminu ROD, lecz z całokształtu przepisów prawnych regulujących zasady uiszczania opłat ogrodowych. [MAP]