Uchwałą nr 337/2022 Krajowy Zarząd PZD z dnia 12 sierpnia 2022r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022r”. przyznał wyróżnienie za całokształt działalności dla ROD „Kolejarz” w Białogardzie. ROD otrzymał tytuł „ROD 40-lecia” Polskiego Związku Działkowców, nagrodę pieniężną w wysokości 5000zł, dyplom, pamiątkowy puchar oraz wydawnictwa związkowe.

Uchwałą nr 338/2022 Krajowy Zarząd PZD z dnia 12 sierpnia 2022r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD pn. „Najpiękniejsza działka Roku 2022” przyznał wyróżnienie dla Teresy i Michała Wołoszyn ROD „Pod Lasem” w Niekłonicach za prawidłowość nasadzeń – drzewa i krzewy z uwzględnieniem zachowania odległości nasadzeń od granicy działki. Wyróżnieni Państwo otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł oraz pamiątkowe dyplomy.