W dniu 25 września 2022 roku pod patronatem Starostwa Powiatowego w Białogardzie
przy współudziale OZ PZD w Koszalinie zorganizowano okręgowe Dni Działkowca
na stadionie „Orlik” w Białogardzie. Uroczystość otworzył Starosta Białogardzki
Pan mgr Piotr Pakuszto z Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski.

W czasie uroczystości przeprowadzono konkurs na najładniejsze stoisko przygotowane
przez Zarządy ROD i działkowców koszalińskiego okręgu PZD. Komisja konkursowa wyłoniła
laureatów konkursu. Pierwsze miejsce zajął ROD im. „E. Gierczak” w Białogardzie, który otrzymał
w nagrodę rębak spalinowy do gałęzi ufundowany przez Starostę Powiatowego.
Drugie miejsce zajął ROD „Oaza” w Białogardzie, który otrzymał nagrodę w wysokości 2000 zł
na zakup zestawu narzędzi ogrodowych. Trzecie miejsce zajął ROD „Relaks” w Białogardzie,
który otrzymał nagrodę w wysokości 1500 zł również na zakup narzędzi ogrodowych.
Obie nagrody zostały ufundowane przez OZ PZD w Koszalinie. Wyróżniono także pięć stoisk,
które otrzymały w nagrodę po 300 zł ufundowane również przez OZ PZD w Koszalinie.

Po zakończeniu oficjalnej części święta rozpoczęto piknik ogrodowy. W takcie pikniku bawiono się,
śpiewano, a uczestnicy pikniku brali udział w konkursach i zawodach sportowo – rekreacyjne
dla dzieci i dorosłych. Było też coś dla ciała, kaszanka, kiełbaski z grilla, grochówka
i potrawy własne. Wszystkiego było pod dostatkiem i bardzo smacznie. Bawiono się i świętowano
do późnych godzin wieczornych.