W dniu 17.08.2022r. w Mirosławcu w biurze powiatowym ARiMR odbyło się kolejne spotkanie dotyczące konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Spotkaniu przewodniczyli Pani Wioletta Wiercimak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie oraz Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ROD koszalińskiego okręgu DZD.

W trakcie spotkania poruszone zostały procedury składania wniosków w ramach konkursu. Biorący udział w spotkaniu otrzymali „Podręcznik Wnioskodawcy” opracowany przez ARiMR. Przedmiotowy podręcznik można pozyskać ze strony internetowej Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie.

Spotkanie odbyło się w konstruktywnej atmosferze. Obie strony spotkania wykazały duże zainteresowanie w zakresie współpracy w celu pozyskania środków finansowych w ramach konkursu. Na podkreślenie zasłuchuje fakt, że jest to program pilotażowy i w przypadku jego powodzenia będzie można w ramach podobnych konkursów wspierać ogrody działkowe.

Wnioski przyjmuje Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Plac Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin. Dokumenty można składać osobiście, nadać przesyłką pocztową lub poprzez platformę ePUAP. Wnioski przyjmowane są w cyklach miesięcznych.