W sobotę 6 sierpnia 2022 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jamno”
w Koszalinie odbył się tradycyjny DZIEŃ DZIAŁKOWCA. Święto było okazją
do podsumowania działań ROD „Jamno” w minionym sezonie.

Ogrodowe święto plonów to okazja do uhonorowania zasłużonych działkowców.
Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski wręczył medal 40-lecia PZD
Prezesowi ROD „Jamno” Panu Kazimierzowi Simińskiemu. Wręczono również srebrne
i brązowe odznaki „Zasłużonego Działkowca”, odznaki „Za zasługi dla ROD” oraz dyplomy
za wzorowe działki.

Ogrodowe Świętowanie zakończyło się koncertem słowno-muzycznym dla wszystkich
działkowców i zabawą dla wszystkich działkowców.